Historie jednoty

Tělovýchovná jednota (TJ) se hlásí k tradicím tělovýchovy, turistiky a sportu v Karviné a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. Je nástupcem původního sportovního klubu, který byl pod názvem PKS (Polski klub Sportowy) "POLONIA" Karwina založen v srpnu roku 1919. V jednotlivých letech existovala jednota pod těmito názvy:

1919 - 1948   PKS Polonia Karwina
1949 - 1952   Sokol Polonia Karwina
1953 - 1954   TJ Baník Mír Karviná
1955 - 2007   TJ Baník 1. máj Karviná
2007 - dosud   TJ Baník Karviná, z.s.

Historie oddílů

ODDÍL CYKLISTIKY

Oddíl cyklistiky byl založen v roce 1951. Historie oddílu je úzce spjata s největším amatérským cyklistickým závodem, Závodem míru. Začátky byly velmi těžké, když hlavní pozornost v TJ byla věnovaná kopané. Již v roce 1952 oddíl uspořádal první cyklistické závody na bývalém motocyklovém okruhu a v celostátní soutěži oddíl obsadil 14. místo. I další rok byl velmi úspěšný, ale poté se dostal do krize. Od roku 1957 má činnost oddílu opět stupající tendenci. Oddíl pořádal cykloturistické zájezdy. Členové se značnou měrou podíleli na zajištění průjezdu Závodu míru okresem Karviná. Co se týče výsledků byl v minulosti jedním z nejúspěšnějších rok 1967. Poté oddíl prožíval druhou největší krizi. V 70. a 80. letech činnost i výsledky členů oddílu kolísaly. V roce 1970 zorganizoval oddíl velmi úspěšné mistrovství Moravy družstev na silnici. V témže roce klubovna oddílu shořela a činnost oddílu se přestěhovala z Karviné-Dolů do prostor sekretariátu TJ. V roce 1975 zorganizoval oddíl velmi úspěšný přebor ČSR v silničním závodě družstev v Karviné. V letech 1980 až 1988 organizoval oddíl každoročně okružní závod v Karviné "O pohár MěstV NF" a navázal organizací závodu o cenu PRIORU.

ODDÍL HOROLEZECTVÍ

Oddíl byl založen v roce 1962 dvanácti zakládajícími členy. Oddíl dlouhá léta fungoval pod vedením Josefa Weissera. Již v průběhu několika let byla většina členů oddílu nositelem 2. a 3. výkonnostní třídy a odznaku Horolezec ČSSR. Technický výcvik členů probíhal na cvičných skalách na území ČSSR (Porúbka, Pálava, Kružberk, Manín, Hruboskalsko, Adršpach, Rabštejn, Vtáčník a další) a byl doplňován teoretickou průpravou na besedách oddílu (tematicky zaměřené na nebezpečí hor, první pomoc, meteorologii, geologii a další). Na speciální výcvik a teoretickou přípravu byl kladen důraz již v začátcích činnosti oddílu, a to za účelem přípravy ke sportovním výstupům ve velehorách. Prověrky minima znalostí a dovedností probíhala formou povinných zkoušek jištění.

ODDÍL JUDA

Oddíl juda byl založen v roce 1964. Za svou dlouholetou činnost trenéři vychovali mnoho mistrů. V roce 1985 byla zahájena stavba tělocvičny pro judo a tím se zlepšily podmínky, což se projevilo na výsledcích. Při oddíle judo byl založen kroužek karate.

ODDÍL TURISTIKY

Oddíl vznikl v roce 1946. Zaměřoval se na pěší turistiku, ale i činnost hrstky vodních turistů a postupem času i cykloturistů. Oddíl se zaměřil koncem 70. let na turistický oddíl mládeže "Šlápoty" a výkonnostní turistiku, prezentovanou ziskem mnoha výkonnostních tříd a odznaků. V 80. Letech neustále zkvalitňovali svou činnost cykloturisté. Oddíl získal dominantní postavení v cyklorallyových soutěžích. Oddíl pěších turistů se rovněž rozvíjel a založil oddíl zimních táborníků.

ODDÍL HÁZENÉ

Oddíl byl založen v roce 1955 a ihned došlo k prudkému vzestupu výkonnosti. V 60. letech se Karvinští zařadili mezi nejlepší. V sezóně 1967-1968 a 1971-1972 mužstvo vybojovalo titul. Baník tak získal právo startu v Poháru mistrů evropských zemí. V ročníku 1967-1977 se kolektiv propadl do národní ligy, házená se přestěhovala z antukových povrchů do hal, která v Karviné chyběla. Hráčům se v následující sezóně vyhráli národní ligu, ale pouze na rok. V roce 1982 byla otevřena moderní hala. V sezóně 1986-1987 Karvinští skončili na druhém místě, což znamenalo, že hrálo i evropskou soutěž - Pohár vítězů poháru, kde postoupili až do semifinále. V ročníku 1987-1988 tým v soutěži získal bronzové medaile, což jej předurčovalo hrát v evropských soutěžích - Poháru IHF. V následující sezóně dosáhlo Baník 1. Máj na čtvrté místo a zajistili si účast v Dunajském poháru.

ASPV

Činnost oddílu začala v roce 1972. Cvičenky reprezentovaly oddíl rovněž na městských, okrskových, okresních i celostátní spartakiádě. V 80. letech se činnost rozšířila a členská základna zvýšila. Vznikl turistický oddíl a kroužek "ringo". Později činnost oddílu klesala, ale pouze dočasně, vznikla postupně nová forma cvičení, tzv. "Studio moderní ženy".

ODDÍL JACHTINGU

Oddíl jachtingu vznikl v roce 1983 a svou činnost realizoval v areálu RS Dolu 1. Máj na Těrlické přehradě. Členové oddílu zprovoznili plachetnice třídy FINN a plováky třídy Windlider, později doplnili lodní park o surfy a stavebnice plachetnice třídy Cadet. Členové realizovali sportovní plavbu na Jadranu, plavbu na polské jachtě na Baltu a na ostravské jachtě Skarab u pobřeží NDR. Na sladkých vodách okruhový jachting ustupoval windsurfingu, oddíl se potýkal s problémem prostorů pro činnost.

ODDÍL LYŽOVÁNÍ

Činnost oddílu se v minulosti soustřeďovala v zařízení lyžařského oddílu na Kozubové a dosahovala dobrých výsledků ve výkonnostním i vrcholovém sportu.

ODDÍL RUGBY

Oddíl byl založen v roce 1966. V sezóně 1967-1968 mužstvo vyhrálo moravskou divizi a postoupilo do druhé ligy. Hráči se poté dokázali prosadit i v v celostátním měřítku. V roce 1973 sestoupilo družstvo do moravské divize, ale již o rok postoupilo zpět. V roce 1975 začal oddíl hrát na svém hřišti v Karviné. Muži postoupili do první národní ligy a poté do první ligy. Po ročním působení však sestoupilo zpět do národní ligy. V oddíle vyrůstala řada reprezentantů. V osmdesátých letech dosáhl oddíl výborných výsledků s žákovskými družstvy. Protože bylo zrušeno hřiště na Bažantnici, mistrovská utkání hrály týmy poté v Havířově.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Oddíl vznikl v roce 1986 a od svého vzniku se snažil propagovat stolní tenis mezi mládeží. Členové se scházeli na pravidelných trénincích, měli možnost zúčastnit se okresních turnajů a dvě družstva soutěžila rovněž v přeboru druhé třídy.

ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY

Od samého počátku založení oddílu, působil oddíl sportovní gymnastiky na území města Havířova. Oddíl neměl stálé působiště a trénoval pokaždé v jiné tělocvičně. V roce 1989 byl oddíl nakonec převeden do Slavie Havířov.

© TJ Baník Karviná, z.s.
Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!